فرمول یک ایران – تیم مارتینی پورشه با رانندگی جکی ایکس و فن لنپ با اقتدار و ثبت 349 دور موفق به کسب پیروزی شد و تیم گرند تورینگ با موتور فورد کاس وورث و رانندگی ژین لوویز لافوسه و فرانسوا مگایول 338 دور و تیم آلن د کادنت با رانندگی آلن د کادنت و کریس کرفت و موتور فورد کاس وورث 337 دور زدند و رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید