فرمول یک ایران – کاگزاران موتوجی پی تایید کردند که برگزاری گرندپری فرانسه در لمانز تا سال 2021 ادامه خواهد داشت.

پیست لمانز بوگاتی فرانسه از سال 2000 میزبان مسابقات موتوجی پی است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید