فرمول یک ایران – تيم ردبول از End Plate (صفحه هاي چپ و راست متصل شده به باله عقب) جديدي در گرندپري روسيه استفاده ميكند.

End Plate جديد پهن تر شده و علاوه بر شيار هايي هدايت كننده هوا كه قبلا نيز از آن استفاده شده بود سه شيار كه به سمت لبه عقبي كشيده شده اند نيز مورد استفاده قرار گرفته مجموعه اين تغييرات باعث ايجاد اختلال و شكسته شدن فشار روي سطح End Plate شده و اين باعث بهره بيشتر به همراه هدايت بهتر باد خواهد شد.

Rear wing endplate

هدايت بهتر هوا و فشار كمتر روي لاستيك، خوردگي و فرسايش تاير را كمتر ميكند.

دیدگاه خود را بیان کنید