فرمول یک ایران – پاسکال ورلاین اعلام کرد که گرندپری استرالیا را از دست خواهد داد زیر هنوز به وضعیت جسمانی مناسبی نرسیده است و آنتونیو جووینازی جایگزین او شد.