موتوجی‌پی ایران – دوازدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست برنو جمهوری چک برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/05/1713:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه99/05/1717:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه99/05/1813:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه99/05/1816:30 - 16--
تعیین خطشنبه99/05/1817:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه99/05/1916:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست برنو چک

اولین گرندپری
1984
تعداد دورها
21
طول پیست
5.4K.M
مسافت مسابقه
113.5K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:54.596

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)