موتوجی‌پی ایران – نهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست زاکسنرینگ آلمان برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/3/3013:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه99/3/3017:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه99/3/3113:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه99/3/3116:30 - 16--
تعیین خطشنبه99/3/3117:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه99/4/116:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

زاکسنرینگ آلمان

اولین گرندپری
1998
تعداد دورها
30
طول پیست
3.7K.M
مسافت مسابقه
110.1K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:21.442

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

دیدگاه خود را بیان کنید