فرمول یک ایران – با تصاحب فرمول یک توسط لیبرتی مدیا، مدیریت سیلورستون یعنی باشگاه رانندگان بریتانیا دیگر قصد فروش و یا کناره گیری از فرمول یک را ندارند.

 

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید