موتوراسپورت ایران – قهرمان چهار دوره رالی قهرمانی جهان (WRC) برای فصل۲۰۱۷ به تیم رالی ام اسپورت فورد پیوست.