فرمول یک ایراناستبان گوتیرز می گوید که برگشتن به تیم فرمول یک فراری به عنوان راننده رزرو یکی از گزینه های ۲۰۱۷ او است که به آن فکر خواهد کرد.

 

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید