موتور اسپورت ایران – راننده سابق فرمول یک، روبرت کوبیکا در تست تازه کاران مسابقات جهانی استقامت (WEC)  با ماشین LMP1 تیم بایکولز شرکت خواهد داشت.