موتوجی پی ایران – کال کراچلو موتورسوار ال سی آر هوندا به دلیل عمل جراحی دست راستش، تست پایانی ۲۰۱۶ موتوجی پی را از دست داد.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید