برنامه گرندپری فرمول یک اتریش 2020تمرین 1جمعه99/04/1315:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/04/1319:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/04/1415:30 - 14:30
تعیین خطشنبه99/04/1418:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/04/1517:40

پیست ردبول رینگ اتریش

اولین گرندپری
1970
تعداد دورها
71
طول پیست
4.318K.M
مسافت مسابقه
306.452K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:06.957

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)