فرمول یک ایران – لیبرتی مدیا بعد از خرید فرمول یک، با تحقیق و تفحص توسط سازمان رقابت و بازار بریتانیا (CMA) رو به رو شد تا مطمئن شوند قوانین ضد کارتل را نقض نکرده است.

دیدگاه خود را بیان کنید