فرمول یک ایرانفیلیپه ماسا ، راننده ی برزیلی فرمول یک که در پایان فصل بازنشست می شود در مسابقه قهرمانان 2017 (ROC) که در میامی فلوریدا برگزار می شود، شرکت خواهد داشت.