فرمول یک ایران – تیم فرمول یک ریسینگ پوینت لحظاتی پیش از اعتراضی که به حکم صادره نسبت به جریمه ای که در قضیه داکت های ترمزش کرده بود، عقب نشینی کرد و از دادگاه تجدید نظر کناره گیری نمود.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید