فرمول یک ایران – تیم ریسینگ پوینت تایید کرد که نیکو هالکنبرگ در مسابقه دوم فرمول یک بریتانیا در کنار لنس استرول رانندگی خواهد کرد.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید