موتوجی پی ایران – موتوجی پی تاریخ تست های پیش فصل 2017 را اعلام کرد:

والنسیا – سه‌شنبه و چهارشنبه، 25 و 26 آبان 1395

سپانگ مالزی –  دوشنبه و سه شنبه، 11 و 12 بهمن 1395

جزیره فیلیپ استرالیا – چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه، 27 و 28 و 29 بهمن 1395

قطر – جمعه و شنبه و یک شنبه،  20 و 21 و 22 اسفند 1395

دیدگاه خود را بیان کنید