موتوجی پی ایران – لوریس باز، موتورسوار ایوینتیا پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت چند هفته ای به دلیل تصادف در ابتدای مسابقه ی بریتاینا، در مسابقه ی آراگون این هفته شرکت خواهد داشت.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید