فرمول یک ایران – راننده ی تورو روسو، کارلوس ساینز به دلیل تلف کردن زمان فیلپه ماسا طی مرحله ی دوم تعیین خط، سه رده پنالتی دریافت کرد.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید