فرمول یک ایران – کلر ویلیامز مدیر تیم فرمول یک ویلیامز تایید کرد که آن ها در روز ابتدایی تست هایش پیش فصل 2019 که در بارسلونا برگزار می شود، به دلیل آماده نبود ماشینشان، شرکت نخواهند داشت.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید