برنامه گرندپری فرمول یک چین 2019تمرین 1 جمعه98/01/2308:00 - 06:30
تمرین 2 جمعه98/01/2312:00 - 10:30
تمرین 3 شنبه98/01/2408:30 - 07:30
تایم گیری شنبه98/01/2411:30 - 10:30
مسابقهیک شنبه 98/01/2510:40

پیست شانگهای چین

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
56
طول پیست
5.451K.M
مسافت مسابقه
305.066K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:32.238

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: