فرمول یک ایران – مدیر تیم هاس تایید کرد که بعد از حادثه ی تعیین خط، به دلیل تعویض گیربکس ماشین رومن گروژان، او برای مسابقه ی امروز 5 رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود