مکس ورشتپن و کارلوس ساینز

مارکو: ورشتپن را داریم و پشیمانی برای خروج ساینز نداریم

فرمول یک ایران - دکتر هلموت مارکو مشاور تیم فرمول یک ردبول بیان کرده است که کوچکترین پشیمانی از خروج کارلوس ساینز ندارد زیرا که او در حد مکس ورشتپن نی... ادامه ...
مکس ورشتپن و چارلز لکلرک - اتریش 2019

فراری: چرا باید برای حرفهای ورشتپن بیست و دو ساله اعتبار قائل شد؟

فرمول یک ایران - مدیرعامل کمپانی فراری، لوییس کامیلری در برابر صحبتهای مکس ورشتپن، راننده تیم فرمول یک ردبول در مورد قانونی بودن موتور آنها، موضع محکم... ادامه ...