لویییس همیلتون-سباستین قتل

لوییس همیلتون انتظار دارد گرمای بحرین به فراری کمک کند

فرمول یک ایران - راننده تیم فرمول یک مرسدس، لوییس همیلتون انتظار دارد که هوای گرم تر بحرین نسبت به چین، مهم ترین و قدرتمند ترین چیزی است که رقیب اصلی ... ادامه ...