فرناندو آلونسو و لوئیس همیلتون - گرندپری کانادا 2017

فرناندو آلونسو: والتری بوتاس باریکلوی لوئیس همیلتون

فرمول یک ایران - سال آینده چهره ای آشنا در پدوک دیده خواهد شد و فرناندو آلونسو، قهرمان دو دوره به فرمول یک برمیگردد. این راننده اسپانیایی در سال 2018 ... ادامه ...
لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک - بحرین 2019

در چارلز لکلرک سایه هایی از همیلتون و شوماخر دیده می شود

فرمول یک ایران - راس براون، مدیر ورزشی فرمول یک معتقد است که چارلز لکلرک برای رسیدن به نتیجه خوب در گرندپری پرتغال، عملکردش بیش از توان خودرو بوده و م... ادامه ...
لوئیس همیلتون و مایکل شوماخر

رکورد شوماخر، دستاورد اصلی پیروزی همیلتون در فرمول یک ایفل آلمان

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون فاتح گرندپری ایفل، نود و یکمین پیروزی خود را همراه با هدیه ای ارزشمند جشن گرفت. راند یازدهم فصل 2020 با نتیجه ای تقر... ادامه ...