همیلتون: فراری قدرت موتور خود را در آمریکا از دست داده است

فرمول یک ایران - راننده تیم مرسدس، لوئیس همیلتون و مدیر این تیم، توتو ولف اذعان داشتند که موتور تیم فراری قدرت خود را در بخش مستقیمی پیست آستینِ آمریک... ادامه ...
چارلز لکلرک، لوئیس همیلتون و مکس ورشتپن

لوییس همیلتون: حالا می دانم چه کنم،منتظر مسابقه بعدی هستم!

فرمول یک ایران - لوییس همیلتون راننده تیم مرسدس بعد از نبردهای چرخ به چرخ با چارلز لکلرک  اعلام کرد نسل جدید مانورپذیر تر شده اند. لوییس و چارلز نب... ادامه ...
چارلز لکلرک و لوئیس همیلتون - بحرین 2019

چارلز لکلرک: علت پیروزی در مسابقه مونزا، اتفاقات اتریش بود

فرمول یک ایران - چارلز لکلرک، راننده فراری اذعان کرده که یکی از دلایل پیروزی او در مسابقه خانگی ایتالیا، اتفاقات بین او و مکس ورشتپن در اتریش و تغییر ... ادامه ...
لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک - بحرین 2019

چارلز لکلرک هرگونه خرابکاری فراری در تعیین خط ایتالیا را رد کرد

فرمول یک ایران - چارلز لکلرک راننده تیم فراری هرگونه خرابکاری عمدی فراری برای کسب پول پوزیشن ایتالیا را که پیش تر توسط لوئیس همیلتون مطرح شده بود، رد ... ادامه ...