لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک - بحرین 2019

چارلز لکلرک: به همیلتون نصیحت می کنم که تهاجمی نباشد!

فرمول یک ایران - پس از اتفاقی که بین چارلز لکلرک و لوییس همیلتون در گرندپری ایتالیا رخ داد، امروز در جریان مصاحبه ای از لکلرک پرسیده شد که آیا انتظار ... ادامه ...