سباستین فتل و لوئیس همیلتون - آذربایجان 2019

لوئیس همیلتون: در رقابت با بوتاس بسیار دوستانه عمل کردم

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می گوید که تنها ایراد کار او در آذربایجان این بوده که در دور اول رقابتش با والتری بوتاس، بسیار دوستانه عمل کرده و پیشتا... ادامه ...