تمرین سوم گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸؛ اقتدار فراری در روز ضعیف ردبول

فرمول یک ایران - در دور تمرینی سوم گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸، فراری ها توانستند یک و دو کرده و با اقتدار به سمت تعیین خط بروند. مرسدس ها نیز با اختلاف نیم ... ادامه ...