لوئیس همیلتون - فرانسه 2019

فیا جریمه‌ای برای لوییس همیلتون در نظر نمی‌گیرد

فرمول یک ایران - فیا برای بازگشت خطرناک لوییس همیلتون به پیست در تمرین دوم گرند پری فرانسه 2019 جریمه‌ای در نظر نمی گیرد. همیلتون با بازگشتش به پیس... ادامه ...