Lewis hamilton french gp

گزارش تمرین اول گرندپری فرانسه 2018 ؛ همیلتون صدرنشین تمرین پر دردسر

فرمول یک ایران - بعد از گذشت 10 سال دوباره صدای خودروهای فرمول یک در فرانسه شنیده می شود و عاشقان زیادی را دور هم گرد اورده است . روز جمعه اولین تمرین... ادامه ...