لوئیس همیلتون - کانادا 2019

لوئیس همیلتون: سرعتم در تعیین خط پیشرفتی نداشت

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون شانس خود را برای به چالش کشیدن مکس ورشتپن، وقتی پیشرفتی در سرعت ماشین مشاهده نکرد، از دست رفته می‌دانسته است. لوئیس ... ادامه ...