سباستین فتل و کیمی رایکونن - گرندپری بریتانیا 2017

فراری ها: برای پول پوزیشن به اندازه کافی سریع نبودیم

فرمول یک ایران - رانندگان تیم فراری، سباستین فتل و کیمی رایکونن بیان کردند که لوئیس همیلتون با پول پوزیشن فوق العاده ی خود، جای هیچ صحبت و حرف و حدیثی... ادامه ...