توتو ولف-لوییس همیلتون-والتری بوتاس

توتو ولف: برخورد میان لوییس همیلتون و والتری بوتاس کاملاً متفاوت است

فرمول یک ایران - از نظر توتو ولف مدیر اجرایی تیم مرسدس، برخورد میان رانندگان امسال مرسدس کاملاً متفاوت است. زمانی که در سال قبل نبرد همه جانبه میان نی... ادامه ...