همیلتون با کمک یک اشتباه فتل را مغلوب کرد

فرمول یک ایران - آن طور که به نظر می‌رسید، کندی ماشین ایمنی که با انتخاب مود اشتباه در شروع مجدد مسابقه توسط لوئیس همیلتون انتخاب شده بود، توانست او ر... ادامه ...