لوئیس همیلتون و سباستین فتل - چین 2019

همیلتون: باعث افتخار است که طرفداران فراری من را می‌خواهند

فرمول یک ایران - تاکنون پنج راننده توانسته اند چهار بار (یا بیشتر) قهرمان جهان شوند. مایکل شوماخر، خوان مانوئل فانجیو، الین پراست و سباستین فتل همگی د... ادامه ...