لندو نوریس و لنس استرول در ماشین تیم فرمول یک مکلارن و ریسینگ پوینت در فرمول یک اتریش 2020

سیدل: می‌خواهید فرمول یک به رقابت کپی‌برداری تبدیل شود؟

فرمول یک ایران - مدیر تیم مکلارن، آندرس سیدل نگران است که فرمول یک به رقابت کپی برداری تبدیل شود. تیم فرمول یک رنو اخیرا از تیم ریسینگ پوینت به فیا شک... ادامه ...
زک براون و آندریاس سیدل

آندرس سیدل: چارلز لکلرک مسابقه لندو نوریس را خراب کرد

فرمول یک ایران - آندرس سیدل مدیر تیم فرمول یک مکلارن بیان کرد که چارلز لکلرک وقتیکه تصمیم گرفت با خودروی آسیب دیده به رانندگی ادامه دهد همه را به خطر ... ادامه ...