موتوجی پی ایران – تست‌ها بدون شک یکی از مراحل اساسی آماده‌سازی تیم‌های حاضر در کلاس‌های سه‌گانه موتوجی‌پی می‌باشد.

تست‌های زمان‌بندی شده در پیست‌های مشخص در نقاط مختلف جهان این اجازه را به تیم‌ها می‌دهد تا موتورسیکلت‌های جدید را آزمایش، اطلاعات عملکردی کلیدی را جمع‌آوری، لاستیک‌های جدید را تست، رقابت‌های اصلی را شبیه‌سازی و مشکلات موجود موتور را برطرف کنند.

قوانین تست کلاس موتوجی پی

تعداد تست های مجاز با موتورسواران تحت قرارداد با تیم به شرح زیر است:

  • یک، دو یا سه روز تست رسمی در پیستی در اروپا که زمان آن بین مسابقه انتهایی فصل تا 30 نوامبر است.
  • سه روز تست که توسط درنا بین 1 فوریه و اولین مسابقه فصل برگزار می شود.
  • حداکثر سه روز تست در روز دوشنبه بعد از برخی از مسابقات که توسط درنا در اروپا تعیین می شود.

هیچ گونه تست زمستانی بین 1 دسامبر تا 31 ژانویه  و تست تعطیلات تابستانی بین 16 ژوئیه تا 2 آگوست مجاز نخواهد بود.

موتورسواران تحت قرارداد با تیم ها اگر کم تر از شش امتیاز در طول فصل کسب کرده باشند ممکن است در تست لاستیک ها شرکت کنند.