موتوجی پی ایران – سازمان های ذیل عضو اصلی در سازماندهی و برگزاری مسابقات جهانی موتوجی پی هستند:

فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM)

مسابقات موتوجی پی به طور رسمی تحت نظر اف آی ام برگزار می شود و این فدراسیون همچنین نظارت بر برگزاری تمام مسابقات موتوری در سطح جهانی را بر عهده دارد.

انجمن بین المللی مسابقات جاده ای (IRTA)

آی آر تی ای در سال 1986 تشکیل شد و انجمن تمام تیم های حاضر در گرندپری ها است که تصمیم گیری واحدی دارند. این سازمان در کنار اف آی ام و دورنا برای ارتقاء استانداردهای موتوجی پی کار می کند.

دورنا (Dorna)

شرکت ورزشی دورنا قلب موتوجی پی است که مدیریت و سازماندهی تمامی گرندپری را بر عهده دارد. این شرکت تمام جنبه های تجاری این ورزش را مدیریت می کند و مسئولیت های آن بازاریابی، خدمات رسانه ای، امنیت، زمانبندی، هماهنگی، حمایت مالی تا تولید و ارتقاء پخش تلویزیونی است.

انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت (MSMA) 

ام اس ام ای از منافع همه تولید کنندگان حاضر در مسابقات موتوری حمایت می کند.

ناظران مسابقات

از سه ارگان اصلی ذکر شده در ابتدای متن، سه مسئول تصمیم گیری درباره ی مسابقه را بر عهده دارند که از جمله ی آن تشخیص خیس یا خشک بودن مسابقه است.

کمیسیون گرندپری

کمیته متشکل از مدیران دورنا، فدراسیون جهانی موتورسواری، انجمن بین المللی مسابقات جاده ای و انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت که قدرت تغییر قوانین و مقررات موتوجی پی را دارا هستند.