کاربر

نام کاربر

Ssj 110

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

مرسدس, ردبول

بیوگرافی کاربر

دانشجو مهندسی شیمی.