کاربر

نام کاربر

ساعد

رشته مورد علاقه

فرمول یک, ناسکار

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

فراری, مک لارن, ریسینگ پوینت