کاربر

نام کاربر

Riva

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری