کاربر

نام کاربر

Rexa25

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو, دوکاتی