کاربر

نام کاربر

behzad

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, دوکاتی