کاربر

نام کاربر

OWL

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

ویلیامز

بیوگرافی کاربر

مکانیک خودرو و ماشینهای صنعتی