کاربر

نام کاربر

سینا نوحی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان, مسابقات جهانی استقامت, تورینگ, دی تی ام

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

بیوگرافی کاربر

!Wirf keinen Blick zurück