کاربر

نام کاربر

L'NORRIS.04

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

Karting driver