کاربر

نام کاربر

mosi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها

بیوگرافی کاربر

30ساله از گنبد کاووس _لیسانس جامعه شناسی _ شغل راننده سنگین