کاربر

نام کاربر

Morteza

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

الکس مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول

بیوگرافی کاربر

یکی از خودتون