کاربر

نام کاربر

نوذر

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

بیوگرافی کاربر

کارتینگ انجام میدهم تا کنون فرمول از نزدیک ندیده ام 🙁